×

Announcing: Slashdot Deals - Explore geek apps, games, gadgets and more. (what is this?)

Thank you!

We are sorry to see you leave - Beta is different and we value the time you took to try it out. Before you decide to go, please take a look at some value-adds for Beta and learn more about it. Thank you for reading Slashdot, and for making the site better!

Comments

top

Vim 7 Released

Genghis Troll Re:waiting (665 comments)

It's not the same, though. You've got to use screen's entirely distinct scrollback/copy mechanisms and keybindings, and can't operate directly on the screen'd terminal with Vim's commands and keybindings; can't yank into Vim's registers, can't replay Vim macros, can't use Vim-defined functions. The absence of that separation is really the only thing Emacs has over Vim at all, fundamentally.

Moolenaar apparently hates the idea, but someday somebody will get serious about it and cram it in there, and even Bram'll eventually see that it's a nice, nice, thing to have. There's stuff like vimsh.py, but hacks like that are pretty plainly not the final solution (HEIL HITLER).

more than 8 years ago

Submissions

Genghis Troll hasn't submitted any stories.

Journals

top

Bj02.txt

Genghis Troll Genghis Troll writes  |  more than 13 years ago BBBBMMBBMMMMMMMMBBBBBMBBMMMMBBBRXYi:,,,:iVXXVXXWRRRBBRBBBRMBRBBBRRBMMMMMMMMM
BBMMMMBBBMMMMMMMBBBMMMBBMMMMBBRXt:,..:,:tYIIYIVXVYVXVXBRWYWRBRBMMBMMMMMMMMMM
MMMMBMMMMBBBBMMMBBBBBBBMMMMBRXVi:,,.,.,;itiiItIY+iiIIIVXXVXYXRRBMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMBBBMMMMBBBBBBBBBMMBWIt+:,,..,.::++itt+t++i++iItIYXWXXWWBMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMBRBBRBBBRBBMMBWi+,,.....,:,;+iI;ti+++:+IYItVWRBBBBBMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMBBBBBBRRBBBMBBMMRWX;......,,..+iII++ti;.,tVXVIXRBBBMMMMMMMMMMMMMMM
BMMMMMMMMMBBBBBMBRBRWXWWBMRIYX;......,..+tVIi;I;, ,VVXVYWRBMMMMMMMMMMMMMMMMM
BMMMBMMMBMMBBBBMMBXVXXWBWXI+;IY;,.....,.:iVYtiI:...VVVXIWWBMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMBBBMMMMBMMWYItiiIIII+:,:iY:.....,,,+tXtit:...IVVVIVRBMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMBBMMMMBBBWYii+;+iIXY+:::;t+..  ..,,;:IVti+..,;VVVIYRBBMMMMMMMMMMMMMMMM
BBMMMBBBBMBBBBBVt++;+i;iYWXXYIIi;.  ..,,:;i+IYIt,.,:iVVYtWBBMMMMMMMMMMMMMMMM
MMBMMMMMMBRBBBRYi+;;t;;::;++i+ti,.  .,:;;itYVWWYI,..:tYVVXRBMMMMMMMMMMMMMMMM
BBBMMBMMBBRBBBRVt+;t+;::::,:+ii,   .,;ii+;;;;+IXWWti::ttVXWRBMMMMMMMMMMMMMMM
BRMMMBRMMBRRRBBWIi+I;,:::;;it+.  ..,::::i+:,,,,,;tYYIIItIYXXWBMMMMMMMMMMMMMM
BBMMMBRMMMMBRBBBXItY:,,,:+tt:. ....,,,,it;,...,,,,:;++tYti;;+tRMMMMMMMMMMMMM
MMBBBBBMMMMRRBBMRVYV;:::;i+,  .......,,iY+,,,,,,,,:::;ii;:,,,:VBMMMMMMMMMMMM
BMBBRRBBBBBBBBMMMWXWi::;;,.  .........,:tYVt+::;;;::,::,,,,,:;tBMMMMMMMMMMMM
BBBBBRBBBRBBMBMMMBRRt;;+,.  ..,,,... ...,,;IIIt;,,,,.....,,:+iIXBMMMMMMMMMMM
RRBMMBRRRBRBBBBMMMMBI+;I:....,:,,...  .......,.    ....,,:;+tIIVWBBMMMMMMMMM
RRBBBMMMBRBBBRRMMMMMXi;iY++i;:,,:,..   ....        ...,:;+tIVVYtIVWRBMMMMMMM
MBBBRMMBBBBBRWRBMMMMWi;:,+i+i+;;;,...             ..,:;+itYVYi:+,.;tXMMMMMMM
MBBBRMBBRRRRBRRRBMMMRY+,....,,,,,....        .....,,:+itIYXt::++:,.+BMMMMMMM
BBRBMMBBRRBRRRRBMMMMBRWt:,.............    .....,,:;+itYVX+:;,.,::IMMMMMMMMM
BBBMMMMBBBRRRRRBMMMMXVXVVY+,..................,,::;+iIVXRXYt;:i:YWMMBMMMMMMM
MBMBRRRBBMMBBBMMMBWXYt+;;tYY;,,,,,,,,,,,,,,,,,:;;+iIVVXWIitVWWRBBBRRBBMMMMMM
MMMBBRBBBMMBRBBBWVtii++;:,,;II+;;::::;:::::;;;+itIYYYXXt++iiiYXXRRWVXWRBMMMM
MMMMBRRRBBBRRRWVttii++;;;;:;+tWYi+;++;;;;+++ittIIIIVWY+;;++itYWWBRVtIYWWBBMM
BBMMBBMMBRRRXYYIiii++ii+++++tVXVi+++++++iiittttIYXWRI+;;;;;tIWWXRXItIIIYXBMM
MBRBMMMBRVVYYttti++;i+itt+itYYt+;+++++++iiittIVWWBXtii++++iIWRWXWYIItYVRMMMB
RRRBMBBWYYYIti++++++iitIIYIVVI+;;;;++++++iitYWBMBXYYItiittIVRWYitXRBBMMMMBBW
RBMBBXYtIYIi++;::,:itttIIVWXti+iiii+++++iIXRMMMMBRWXVVVVVVXWWVYItii+iYYIi+;;
BBMXYIttii+++;;:,:+itIYYWWtiiiiii+iitIVWBMMMMMMMMMMMBBBRRWXXXYYIttii+;:,..,,
MBItttti+i+;::;:;ittIYXRMRXXVVVVXWRBMMMMMMMMMMMMMMMMMMBBBRRWXVYYIIttti+:,,..
RVittti;;;::::,:itIYVWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBWWWWWWXVYYIIIIIti;:,.
WVYtt+i;;:::::;itIVXRMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBWXXXVVVYYIItttIIt+;,
WWXVIi+i;;:;;itIVXRBMMMMBRRBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMRXXVVVVYYIItiiiii+;
RRWXYtii;;;itYXXRMMMMWYYWVi+IWBBBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBWXXVYVVYIti++++++
RRWXVVIYtitYXWRBMMMBY+;YYtittVRRBMMMMMMMMMMMMBBMMMMMMMMMMMMRWXXVVVVYtti++++;
BRWXXXVVtYVWBBBRWRRYttIVIiiYVVVWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBRBMMMMMBRWWXXXXYIttii++;
RBRRWWWWWWRBBBBRRWRWYiiiYitVI+;;YMMMMMMMBBBBRRRWBBBRRRBMMMMMBRWWWWXVYIIttii+
XWRBBBBBBBBBBBBBRRWWItiiIVXY++;;+VMMRWWRRRBRWWWRMMBRWWWBMMMMMRRWWWWXVYYIttii
XWRRBBBBBBBMBBBBBRX+iIYVWWWXI+;++tXMBRRRRMMMMBRWRBMMMBRRBMMMMMBRWWWXXXVYItii
XWWWWRBBMBMMBBBRBRXYYYIYYYYVYtitIIVRMBBBMMMMMMRRRRBMMMMBRBMMMMMBRWWWXXWVItti
XXVVXWBMMBMMMBBBBBBBRWXVYYItYVVXXWXWBBRRBMMMMBBBBBBRRBMBRBMMMMMMMRRWWWWXYItt
VVVVWWWBBMMMMBMBBBBMMMMBXVYYYYYYIYXRBBBWRRBBRBBBBBRRRRRBRRBMMMMMMMBRRRRWXVYI
IIVYXWWRBMMMMMBBRBMMMMMMMMBVVVYItttWBBRWVVWRBMMMMRRBRRBBBBBBBBMMMBRRRBBRWWXY
IiIYXWXRRBBMBBWVYIIVIIIIYWXi++iittVRBBRWXYYVXBMRRBBBBBBBBRRRWWWRBBBRRRBBRRWX
iitYVVXXRBBMBBXVYYVVItIIIIIIYItitYWRBBBRXVYXXWMRXXWWRWRRRWWWWWWWBBBBBBBBBRRR
itttIXXXRRBBBMBBBRBRWXXVYYIIIYYttIXRBBBRXXXWXRMBXWWWWWXXWWWWWXXXRRBBBBBBBBBR

top

Bj01.txt

Genghis Troll Genghis Troll writes  |  more than 13 years ago BMBBBBMMMMMMMMMMBWXYii;:,,,,,,,,,,,,,::;+++++iiiittIIIYYYVVVVMXVtti+;:::,,,,,,,
MMMMBBMBMMMMMMMBRXYIi;::,,,,,,,,,,,,,::;;;++iiiiittIIYYYVVVVVRBVYYtt+;;:,,,,,,,
MMBBBMMMMMMMMBBBWYYi;:::,,,,........,,,::;++++iiitttIIYYVVVVVXBYYt;;;i+;:,,,,,,
BBRBMMMMMMMBMBBWVIt;:,,,,,,,....,..,...,::;;++iiiittIIIYYVVVVXBXIt+;;+:+;,,,,,,
BBBMMMMMMMMMBBBXIi;::,,,,.,.,..........,,::;+++iiiittIIYYVVVVXBWYtiti;;:;;:,,,,
BMMMMMMMMMBBBWYIt;::,,,,,...............,,::;++iiiittIIYYYVVVXXVYYItt+;;;;;:,,,
MMMMMMMMMBRWXYt++;:::,,,,,.,,...........,,::++++iiittIIYYVVVXXXIY;+++iii+;;;:,,
MMMMMMMMBRRXVI+;;:::,,...................,,:;;++iiiittIYYVVXWWBW+Vii,,,,,;++;::
MMMMMMMMBBWVIi;;;:::,,.......... ..  ....,,:;;;+iiiitIIYYVVWBMMMVt;i::,,,,,.,+;
MBMMMMMBBWVIi+;;;:::,,................,,,,::;;++++iittIYVWRMMMMBIY+i:,...::::+;
MMMMMMBRWYIi;;;;;::,,......,,,,,,:;;;:;;;;:;;++++++ittIVWBMMMBBWXt+i::,,.:.,i+;
MMMMMBRXVIi;;;;:::::,....:ttIttIYVXXVVVVIItii++;;;+itIYWMMMMMMRRVtti::::;;,ti++
BBBBBRXVIi;;;:::::::::;+tIIIYVYYYVVYYIIItii+;:::,:+itYWMMMRRBMMBWt+,,::;+,iti++
BBRBRWVIi;;;:::::;;+ttItt+;;;+iYVXWWXVYti++:,,,,,,;iIYMBMMYYWMRRY+;,,,,+,;tiii+
BBRBRWYi+;::::::;iIIi+:,,,,+tIYVWWWXXXXXYi+:,,,..,:iIVMMMWIVWBRVi;,,,,:::tii+++
BMBBRWIi;;;:::::;;;:::,::iIIIWRMMMW,:+tXVY;::,,...,;tVMMWWWRRBR++:,,,,:.ii+++++
BMRRRXIi+;;::,,,,::::::+ItIYRRWWIMR,,;+tYI;::,,,..,:iYRMBRRRWBWIi;:,,:,+i++++++
MMBBRXIi+;;::,,,..,,,::+YWY.:XRYWX:  ,VXVi::::,,,,,:+tYBBBRRXWXYtti;:,+Iii+++++
MBMBWXIi+;:,,,.......,,:++it;:,:,.:+iIYYi+::::,,,,,:;+IVBRRWXYttIItti+Ittii++++
RRMBWXIt+;:,,,..    ...,,,:,,:+:i+i+ittii;::::,:,,,,:;iIXBRRXY:::iIItIIIttii+++
RVMRRXIi+;::,,...  ......,,,,,,,,:+;i+++;::,,,,,,....:+tYWRWWV,,,,:iIYIItttiii+
RIWRXVYt+;::,,...      ......,,,:::;;;;::,,,.....   .,:+IVRWWV,,,,,:+tIIttttiii
WItYVVVIi;::,,,..      .   ...,,::::::::,.............,;tIWRXY.,,,,,::+tIttttii
VitIYYYIt+;:,,,....         ...,,:::::,,..........,,,,,:+tVWWt,,,,,,,,,:+ttttii
Yt+;IYYIIt+::,,,....          ..,,,,.............,,,,,::;+IVX,,:;++++++++ittttt
V+++YVYYIti;::,,,..               .........  ..,,,,,::::;;iIVi;:,,,:::;;;;+tttt
RRRWVXYIIt+;;:,,,......              ...... .,::::::::::;;iIYY,,,:::::;;;;;+itt
RMMBWXXYYI++;;:,,,......              ......,:::::::,,,,:;itIY,:::::::;;;++++tt
RBMBRWXVYIi+;;::,,,,,,....            ......,,,,,,,,,::::;+tI;,::::::;;;+++++it
RBMBRWXXYIi;;::::,,,,,,,....          ......,,,,,:::::;;::ii:::::::::;;+++++iit
BBMMRWXXYIt+;::,,::,,,,,,,,....      ........,,,,,,:;+ttIYXi;;;;::;;;;++++iiiii
RRMMMBWXVYIt;:,,,,,,,:,,,,,,,.......  .....,,,,,:::;iIYYVXXi;;+;;;;;+++++iiiiit
RWMMMMMBRXYIi:,,,,,,,,,::::,,,,...........,,,,:::;;itIYVVWY;++++;;;+;++++iitttt
BWBMMMMMMBBXYi:,,,..,,,,,,,,,,...........,,,,::;;;;itIYVWBXt++++++;+++iiiiitttt
RRRMMMMMMMBBRWt::,,....,,,,,,.........,,,,,::::;;iIYVWRBBRRWXIi+++++++iiiitIIII
RRRBBMMBMMBBBBRV+,,,......,,........,,,,,:::;itYVVXWWWWRRRRWWWVI++++iiiitIIIIII
BRRMBRBMBMMMBBBRVt:,,..............,,,,::;iIYIIIIYVVVXXWXWWXWWWXVIiiiiittIIIYYY
BRRMMMMBMMMMRRRXXYI+,,..............,,;IXIIttttIIIYYYYYVVXVXXXXWXXXYtittIIIYYYI
MRBBMMMMMMMMBRWXWYYtt+:,............,,:ttYtItttttttttIIYYYYVVXXXXXXWXVYIIIYYYYI
MBBMBMMMMMMMRWXXWYVWXWWI:...........,,,:i+itti+++iiiiittIIYYVXVXXXWWXXWXVYYYVYI
BBBMMMMMMMMBBBXXVVXWWWWWWY;.........,,,,:++;it+++;;;;;+itIYYYVVVXXXXWWWWWXXVVYI
MMMMMMMMMBWXRRWVVXXWRWRWWWWXi,......,,,,::++;+i;;;;;;;++ittIIYYVVVXXXXXXWWWWXII
MMMMMMMMMMWWWXVXVVWWWRRRWWWXXVI;,..,,,,,,::;+ttti+;;;;;;+iitIIYYVVVXXXWWWWWWWWX
MMMMMMMMMMBRXVVXVWWWWRRRRRXXXXXVVt;:,,,,:::;+tYYt+;;;;;;;++iitIYVVVVXXXWWWWWWRR
BRBBMMMMMMMMBRRXWWWWRRRBBXXXXXVVVYYYItii++tIYYYYYti++;;+++++iitYYYYVVXXWWWWWWWW

top

Pinup06.txt

Genghis Troll Genghis Troll writes  |  more than 13 years ago                                       ,c="""=c,_
                                   _,j          "==c,
                              ,="`J"                 "h.
                          ,r""  c="?r                  `L
                        p"          "$                   ",
                      c"            ;F `"c.                ".
                     J'            $      `h                `h.
                    J'        ,-"j"         t                 `h
                  ,P           ,"            "                 `h.
                ,J'          ,"        c                         `h
               J'           J'          "h                        `h
              J            /              ".                       `h.
             $            ;      ;         `h                        `$.
            $            `.      ``;  `.   .`h                         `=q
           J             `.    .  `.`; `.  .`.h                           "
           F      `.     `.;    `   `.; `.  `.?
          j'     .`.     `.\    `.` `.`?`.`.`.?:
          $     `.`.`    `.j`.`.;.`.  `.3.`.`.`L`.
         .f     `.`.`.   `.?$.`.?.`.`.`.`$`.`.`$`.`
         $      `.`.`.`.`.`.$.`.`Lc.`.`.`.h.`.`$`.`.
        j'      `.`.`.`.`.`.$.`.`.h?cccci';h`.`?L.`.`.
        J       `.`.`.`.`.`$'?h.`J?,c$?`.?hP'?""?r`.`.`
       `P       `.`.L.`.`.j'`.`."=-"`.`z?$??$$F'3F`.J.`.
       `L       `.`.`h`.`.$$??`.`.`.`.$,c$$P".`.J..J`.`.
        ?       `.`.`?i,c$$?$"3$`.`.`.`.`.`.`.`.$.j'`.`.
        `h      `.`.`.$$$.$i$P".`)`.`.`.`.`.`.`.$.$.`.`.
         `r     `.`.`.;;F.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.$.$.`.P'
         ;f     `.`.`(;;h.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.$.F.`$`.`
        J"      `.`.`.t;$.`.`.`.`.`.`.`;;.`.`.`.$.$.j'`.`.`
        P        .`.`.`\9;`.`.`.`.`.,c'J?.`.`.`.$;$.J.`.`.`.
       j'        .`.`.`.?C`.`.`;;`."".`.`.`.`.`.?'`h$.`.`.`.`.
        L        .`.`.`.`.h.`./.`.`,ccc$??hJ?$F.`.`.?r`.`.`.`.`.
        $        y`.`.`.`.`?i.`.;??li??"'  .$$`.`.`.`$`.`.`.`.`.`
        `) ;    ; u.`.`.`.`.`?;.`$?;  .,;c?iP.`.`.`.`?,.`.`.`.`.`. .`
        f  t    l $.`.`.`.`.``?;.`?;;;;;;iP"`.`.`.`.`;$,`.`.`.`.`.`.`   `.
        t  ) ,q l $.`.`.`.`.`.`"h.`"??""`.`.`.`.`.`.J?J`t.`.`.`.`.`.`   `.`
         "j="  "f $.`.`.`.`.`.`.`$`.`.`.`.`.`.`.``c?;;$.`.t.`.`.`.`.    `.`
                  $.`.`.`.`.`.`.`.?h`.`.`.`.`.`.j";;;9'.`.`.?.`,P.`     `.`
                  $.`.`.`.`.`.`.`.`"?y`.`.`.`,J?;;;;;F`.`.`.J?".`.      `.`
                 .P.`.`.`.`.`.`.`.`.`.?hccd??;;;;;;;9c$r`.`j'.`.`.     .`.`
                 J`.`.`.\.`.`.`.`.`.`.`.`$;;;;;;;;;;;;;$`.`P`.`.`.     .`.`
                 $`.`.`.`?`.`.`.`.`.`.`.`.h;;;;;;;;;;;;9`.f.`.`,P     `.`.`
                 ?`.`.`.`.h.`.`.`.`.`.`.`.`h;;;;;;;;;;;9`j`.`.$'     .`.`.`
                  h.`;`.l.$.`.`.`.`.`.`.`.`.?;;;;;;;;;;$".`.`J.`    `.`.`.`
                  ?.`P`.l.F.c.`.`f`.`.`.`.`.`?;;;;;jjii$`.`.`$.`   .`.`$`.`
                   "$.`P`J`.$.`.`h`.`.`.`.`.`.F""""`   $`.`.`$.`  ?.`.`$`.`
                     J"`$.,"$.`.`?`.`.`.`.`.`j'       ,JL.`.`$.` `3.`.`?`.`
                     `=chJ" ?.`.`.?i`.`.`.`.`$$?????""   L`.`$`.`.3r`.`(l,c
                       ,P    ?`.`.`.?.`.`.`.J"           ?`.`3`.`.`h`.`P
                       J  ,c  ?i`.`.`3`.`.`J"             "i,$"=i,J"c;P
                      j' J"    `h.`.`3`.`_J"
                      $ J"       ?`.`3P""'
                     ,LJ'         h._$
                    J" .          `"            -c,
                   j'(r "??cc,,_                   h  $
                   3.P          `"""""=c,,_         ? `L
                 zP""??cc,__               "=,_      ? ".      L
               .P           ""??cc,_           "=c_   $ ".     $       .
              ,"                   `"h,_          `=c. $ ".     h      $
            ,J'                        `"==c,        `"$h ".    $     .F
          ,"         """===cc,,,            "?c,         "??h   `L    J
         J'                                     "=c,_       `?.  ?.   P
        J'                                          "c,       `?. h  j'
      ,J??;;??$c,,_     `=cccc,                        "r        $$  $
    c"`.`.`.`;;;;;;??c,._        "=c                  .  "h.      3 .f
  J??P`.`.`.`.`.;;;;;;;;;??;"==ccy, "c                `h    "c,   3 j
,$i;;P`.`.`.`.`.`;;;;;;;;P`.`;ccc,"c `h                 ".    "h. j.$
'hC;9F`.`.`.`.`.`.;;;;;;F.`.$9?;h;;$F  ?.                 ".     "?$'
?h;P.`.`.`.`.`.`.;;;;;j'.`3;;???;;$?L  ?.                  "c     $
  $P`.`.`.`.`.`.`.,;;;;9`.`?h;;;;;?'`.h  ?                    "h   $
  ?;`.`.`.`.`.`.`.;;;;;9`.`.`"????`.`.?L                        "h $
   $`.`.`.`.`.`.`;;;;;;9`.`.`.`.`.`.`.``h                         `$
    L.`.`.`.`.``;;;;;;;?`.`.`.`.`.`.`.`.`$                   `,    $
    `L`.`.`.`.`;;;j;;;;;L.`.`.`.`.`.`.`.`.?.                   ",  ?.
      ?i`.`.`.;;;j;;;;;;?;`.`.`.`.`.`.`.`.`.h                   `,  L
       `?i..`,;;$;;';;;.`.h.`.`.`.`.`.`.`.`.`?c                  $   h
          "?h$??F.``;;;.`.;$c.`.`.`.`.`.`.`.`.`$L                `h  J
               $;`.`;;`.`.`;;?hy_.`.`.`.`.`.`,c$$h.               ?.j'
              .$`.`.;;`.`.`.;;;;"??$ccyyyccJ??;;;$3c               $$
              j'`.`.;.`.`.`.`.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;$`h              `$
             .$.`.`.`.`.`.`.`.``;;;;;;;;;;;;;;.`;;;$ "c             $
             j'.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`;;;$. "c           $-
             $`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.;;;$.  $L,        $
             $`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`;;;$  `h "h     .$  ,P
             F`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.;;;h  `h  "h   ;F. $
             C`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`;;;L  `r   $, $ ?,f
             h`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.;;9r  ?   `fcF  $
             $`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.;;;$   L   $   j'
             $`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.;;;;$  $   $   J'
             $`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`;;;;;?h `cc='  J'
             $`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.,;;;;;;9.J     $
             ?`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`,;;;;;;;$$'     $
             `h.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.,;;;;;;;9"       $
              $.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.;;;;;;;;9         "h
              $.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`;;;;;;;;;$          c????c
              j.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`.`;;;;;;;;;9        .P

top

Angela.art

Genghis Troll Genghis Troll writes  |  more than 13 years ago                              . ...
                         .""." .    ".
                    . "" '.".:I:."..   ".
                  .".:.:....:II:".".".. ".
                .":."::.:::.:II:".".".".. ".
              ."."."."::.:.:.:I:".".".". .
             ..".".".:.:I::.:II:.".."."..    .
            .."."":.:.::.:.::II::."."."."..   .
           ..".".".:.::. .:::II:..".".".".".   .
          .":."".":".".".:.:I:".".".".".. "..  ..
          ":. ".":". ..:.::.::.:.".."  ":.".".. ..
         .:.:.":".   ".:":I:.:.. .".".  ": .".. . ..
         "..:.:".   .:.II:.:..   . .:.". ".. ". ..
        .. :.:.".  .:.:I:.:. .  . ..:..:. :..":. .  ".
       .:. :.:.   .:.:I:.:. .    . ..:I::. :: ::  .. ..
       .. :".".:. .:.:I:".        ..:.:I:. :: ::.   . ".
       "..:. .:.. .:II:"         ..:IIIH.  ::. ":.      .
      .:.::".:::..:.AII:.      .::',,  :I .::. ":.       .
      :..:".:II:.:I:  ,,:"   " .::FBT'X:: ..:.. ":.    . .
     .. :":III:. :.:A'FBF:.  . .P.IP::':: :I:.."::. .    ..
     . .:.:II: A.".":.PP:' .  . ..".." .: :.::. ":...  . ..
     . .: .:IIIH:.   " "." ... .    .:. :.:.. :...    ."
     . .I.::I:IIA.        ..   ...    ..::.".".".: ..  . .
      .:II.".":IA:.      ..    ..:.  . .:.: .""."  ..  . .
     ..::I:."."::A:.  . .:"-. .-.:..  .:.::AA.. ..:." .. .
      ":II:I:.  ":A:. ..:"   "".. . : ..:::AHI: ..:..".".
     .":III.::.   "II:.:.,.::::::::'. .:::AHV:: .::"" ..
     ..':IIHI::. .  'I:..'::,,,,::'. . .:AII:: :.:"  . .
     . . IIHHI:..".."V::. '::::'   ...:AIIV:".:."  .. .
      . . :IIHI:. .:.:.V:.   " " . ...:HI:" .:: :. ..
      . .  ":IHII:: ::.IA..      .. .A .,,:::" .:.    .
      :.  ..."I:I:.: .,AHHA, . ."..AHIV::" . :     ..
      :. ".::::II:.I:.HIHHIHHHHHIHHIHV:"..:. .I.":. ..  ".
   . . .. "":::I:".::IHHHHHHHHHHHHIHI. ".".:IHI..  "  "  ".
    ":... .  ""' .::".HHHI:HHHHHHHIHI. :IIHHII:. . . .    .
     :.:.. . ..::." .IV'.:I:IIIHIHHIH. .:IHI::".": "..  .
   . .:.:: .. ::"."."..":.::I:I:IHHHIA.".II.:...:" ." ... . "..
  "..::::" ...::".IIHII:: .:.:..:..:III:."::" ."    .    ..  . .
  "::.:" .""     .. :IIHI:.:.. ..: . .:I:'" ...:.:.  ..    .. ..
     .:..::I:.  . . . .IHII:.:"   .. ..'.::.:II:.:. ...   . ..
  .. . .::.:.,,...-::II:.:"    . ...... . .. .:II:.::  ...  .. ..
   ..:.::.I .    . . .. .:. .... ..,:.. . . ..:.::.   :..   . ..
    .".::I:.      . .. ..:.... . ..... .. . ..::. .. .I:. .." .
  ."":.: I.       . .. ..:.. .  . .. ..... .:. .:.. .:I.".""..
  . .:::I:.       . . .. .:. .    .. ..  . ... .:."."I"  ...
  . ::.:I:..     . . . ....:. . .   .... ..   .:...:.:.:. "".""
  "."::"I:.       . .. ....:. .     .. . ..  .."  .".:..:..    "
        :. .     . .. .. .:.... .... ...   .  .:.:.:..    ".
        :.      .  . . .. .:.... . . ........       .:.:.::. .    .
        :. .     . . . . .. .::..:  . ..:.. .        ::.:.:.. .    .
        :.. .    . . .  . .. ..:.:  .. .. .:. ..     ":::.::.:. .   .
        ":.. .  . . . .. .. ...::" .. ..  . .:. .     V:I:::::.. .   :.
        "::. .  . .. .. ... .:.::  .. .  . .. .. .     VI:I:::::..   ""B
         :.. .   . .. ..:.. ..I:... . .  . .. ... .     VII:I:I:::. ."::
         ":.. . . . .. ..:..:.:I:.:. .  . .. . .:. .     VHIII:I::.:..":
          ::..   . . .. ..:..:.HI:. .      . . .... .    :HHIHIII:I::..:
          ":. .  . .. .. ..:.:.:HI:.    . . .. ..... .    HHHHIHII:I::."
           :.. .  . . .. .:.:.:.HI:.      . . .. ... .    IHHHHIHHIHI:"
            :..  .  . . .. ..:..IH:.     . . .. .. ... .  "HHHHHHHHI:"
            ":..   . . .. ..:.:.:HI..   .  . .. . :::::.   IH:'''"
              :. . .  . .. ..::.:.VI:.     . . .. .:::"::. HIH
               :..  .  . .. .:.:.:.V:.    . . . ...::I'A:. HHV
                :. .  . .. ..:.:.V:.     . . ....::I::".HV:
                 :. .  . . . .. .:..II:.  . . . ....":::" AV."
                  :.. . . .. ... .:..VI:. . . .. .:. ..:.AV".
                  ":.. . .. ..:.:.:HAI:.:...:.:.:.:.AII:.
                   I:. .. ... .:.:.VHHII:..:.:..:A:".:..
                   IA..  . . .. ..:.:.:VHHHHIHIHHIHI:".::.
                   "HA:.  . . .. ..:.:.:HHHIHIHHHIHI:..:.
                    HIA: .  . . .. ...:.VHHHIHIIHI::.:...
                    HIHI:. .. ... .::.HHHIIHIIHI:::..
                    HII:.:.  .. ... .::VHHIHI:I::.:..
                    AI:..:..  .  . .. ..:.VHIII:I::.:. .
                   AI:. ..:..  .  . .. .." VHIII:I:... .
                  AI:. .:.. .  . ...  VHIII::... .
                .A:. .      :.. .  . .. .:.. VHII::..  .
               A:. . .       ::. .. .. . .:.. 'VHI::.. .
             .:.. .        :.. .:..... .::.. VHI:..
            ... . .     . . :.:. ..:. . .::.. VI:..  .
           .. .. .    . . ...:... . .. . .:::. V:..  .
          ".. ..  .   .  .. ..:::.... .:. . ..::.. V..  .
        . . .. . .   . . .. ..:::A. ..:. . . .::.. :..
       . .. .. .. . .  . ... ..::IA.. .. . ..::. :..  .
      .. .. ... . .. .... .:.::IA. . .. . ..:.::. :.  .
     . . . .. .   . . .. ..:..:.::IIA. . .. .:.::. :. .
    .. . .   . . .. ... ..:.::I:IHA. .  . . ..:.::. . .
   .: ..  .   . . ... .:.. .:I:IIHHA. .  . .. .::I:. .
  .::.  .     . . .. ..:. .::.:IIHIIHHHA.  .. ..:I:. . .
  A::..      ...:..:.::I:IHIHIHHHHA.  .  . ..::I:. .
:HI:.. .       . .. .:.:.::I:IHIHIIHIHHHA. .   .. .::I:. ..
AI:.. .. .    . .. .:.:.::II:IHIIIHIHIHHHA.  .  . ..::I:. ..
:HI:.. . .   .  . .. .::.:I:IHIHIIIHIHIIHHHA..  . .. .::I:. ..
AI:.:.. ... .::.::I:IHIIHIHIHIHIHIHHA. .  . ..::I:. .
HI:. .. . .  . .. .:..::IIHIHIHIIIIVHIIHHHVA.  . . .:::I:. . .
HI:.. . .   . .. ..:.::I:IIHHIIHIHIHIHHHHV'  ".. . ..:::II: . .
HI::.. .   .  .. .:..:::IIHIHIIVIVIIVHVV' .    .. . ..::III: .
HI::... . . .  . ... ..:.:::IIHIVIVIVHVHVV. .   . .. .:.:III. .   .
II::.:.. . .. ......:..IHVHIVVHVHV'.. . . . . "... .:.:IHI:..    .
II:I::.. .   .  . .....::.:IHVHVVVHV:.. .  . .:..:::IIHII..
:II:.:.:.. .   . ......:.:.:IVVHVVV:.:.. .  . :...:.:IHHI:..
HI::.:. . . .  . ...:.::.::.VVHVV::.:.:.. .  . .. . :.. ..:IHHI::."'
HII::.:.. .  . .. .:..:.".  "VVVI::.::.:.. . .  . .. ":...:II:IIII::
III::.:... .  . ...:.:... .   VII:I::.:.. .. . . :.:::...::.::
  VII::.:.. . . . .. ...:....      VHI:I::.:.. .  . ... .. .::.:..:.:..:
   VII::.:.. . .    ..:.::.. .     :HHII:I::.:.. . . .. ..  ."::":......
   III:I::.. .. . . .. .:.:.. .    :VHIHI:I::.:... . . .. .. .":. .. .AH
    III:I::.. . . .. ..:.. . ::HHIHII:I::.:... .. .. ... .:.::AHHH

Slashdot Login

Need an Account?

Forgot your password?