×

Announcing: Slashdot Deals - Explore geek apps, games, gadgets and more. (what is this?)

Thank you!

We are sorry to see you leave - Beta is different and we value the time you took to try it out. Before you decide to go, please take a look at some value-adds for Beta and learn more about it. Thank you for reading Slashdot, and for making the site better!

Comments

top

Keyless Entries Fail In Las Vegas On Friday

This_Is_ASDF The Rifleman's Creed_ASDF (540 comments)

THIS IS MY RIFLE. There are many like it, but this one is mine. My rifle is my best friend. It is my life, I must master it as I must master my life.

My rifle, without me is useless. Without my rifle, I am useless. I must fire my rifle true. I must shoot straighter than the enemy who is trying to kill me. I must shoot him before he shoots me. I will...

My rifle and myself know that what counts in war is not the rounds we fire, the noise of our burst, nor the smoke we make. We know that it is the hits that count. We will hit...

My rifle is human, even as I, because it is my life. Thus, I will learn it as a brother. I will learn its weaknesses, its strength, its parts, its accessories, its sight and its barrel. I will ever guard it against the ravage of weather and damage. I will keep my rifle clean and ready, even as I am clean and ready. We will become part of each other. We will...

Before God I swear this creed. My rifle and myself are the defenders of my country. We are the masters of our enemy. We are the saviors of my life.

Fa a.s.SdA ..fSaAad. fAsD fs S. ddS sdFF.dFFFSFfFfffFa DSF.aSFD.afffDfdSAdSAFD.Sa sa FDaFSd D.f.dFfasDF.sA .dAD .. A.fADaFs..DFdAf .adas.SdsdaDfss.aASDD aS D FAFdSaSS SdF.SaDasasfDDdS Adad.a.. AsafDFFSa SDSa.DA.DFAffFfD.fDFD s.a.FFAF fDsfFa.D..fd fDsddadsDAsD sDsssDa aFAsSSds.S FaFsadd.DAS SfD.D .sDaSaFAf. sA sAA .FfFAdddDaf SfSff f.DdAF.ad DSADsfffFAsaFDSfAaFa ssfA.f sAaFfASA..aDSfDSsAaSAaFsddS.sa dD afdFafDaaf .dD dAd fFSaF.ddfsFf dd AsDADsS.FsfffD.FSDa F FsSFAds..SaS ..aF.fs F.SDDfDsddsAa.a asfD ssfafdsDASA ddsDd sSADFA.dDfS D.DddsSfadsASAaaf SSadAF.AaSaFfDFdsaAFAAaDfFdfaDDDS.ss.aF.FFafDaS.ds DD.DSdDsAFF ASASF FFfFDAd AaADfdDdsf . s.AD sddsSdadd.D fASs afsdDD.FsaDSasadAs.DsfsdaSFD .d A.sdF.SaS a. A SSf..Adsfa..sf AFADffF.AAfFSaffSsFDaAssafaa A d ... .FsSf.ff SsASsDdd.dFsd DFSfDDdfDdAfDSFsfS afAFAa..Fad .asdaaSf.aFfFDfsaaAafsFasD.safA. F S.d.afaffD. ..s. daSA.ASss fDdDff.d ..fFfd.A f. .AADf.aDdDd.aAa sD.fSdsdAf.sFFDaAdD.s.SfSF SSDdD saaS fDf DdsD.ASF.AAdsA..sSdsaAfds.DSFdaS ffS.a FAsd.DfFa.dfsFD sSfFAAasdS FASdAdS.sffsAdS. SaD fD.aaddS.afAAFDsDaSa sfad.Sa.fA fS fs.sa. ASdA.sDD ss.sfFD .fsfFD.fFF aaFSFdfFAaA.dSFAdFfSDFDdSSd.DafDdfAsDF. sS fA FDffAas ADaDF..f. S AAASaSdS..d.SAAfFSDfSadS.faFDSAd aaSFA . SFfdfSdd Da .SA S dAsSsfDDsdsaF.asf FAFddaSfSsaAD daaff.a ff d AfFssfsAFsff.DA .SDdsasfDDSf.sa ssFS f DDaD AfaDd..fadD..AdaFfA.SASfadaD DfasSDADFF.aDFafsafSDfddsAffFdFAFaFS.ffD fDsf.S dad.AD S .sdfsFsfF.d Asaasffaaaddd D.FA DFSaaS fDAFsa.fadS fFSDaFs.FsS FAasA.DaSdF.AadDdFsDD.D.FF.FaAdad fDfaasAFaaa DAfs dasfaa Fddad AF aF dA dDADAddFSSaa.sdS. FdFdDFSDDa. A ddf.SAD f. aSaddF fsss.aaadADS.s.FDSAss FADSS.s fSDS.DSa.aDSSFDDSSAfDS.DdS aDA asdFasAdaDsS .AfAssaaDaFsS s .FSddAdfdDf.asAaS.D.dF..F.fSfSa .SS s.Fa .aAAasSadFF .Ff .sDADSd dAAaAd.DDSFsdafdFD SfFa .D.DAsfDFa.AdsfdDffdfFSsSa.s.sAa. .SFd SAf D Ds a Fff SsAA SS.SDAS faadAfFAaASSDf aFaFsAfAss assFADFAsSa.sd .as fdAsfdSaS.SFaFSDA SaAAf.sAa .SD fa.SSa AFdFSFAf asDDFaF.DFf.DdAad FaSdSASSf sDsfaFd.asaFsSDFFdsfF.fA sddDD.s a DFDSFaFSs AdA.fFF fAaA.f SdAfdaaa.Fa.SDds F .F s.SFa.fSfF.AasDs.FdSDA.f..D.DfAa s. s fS ddDSsFAssfaS DAfFdDfAfD FaasS AFfsdd.AA SfsdaSAs. SFsaFsd.FFSFdad .FsAS SFSfAD d adDdasSs. ..S. dadfSF.dFSDfAfA.A.D..aAdsadaSfS. F aF Fd dDD..f.F aFaA.a.sFdFDSF F.FfDaDs.Sfas FSSSSsDFd.SA. fDFdFFDSa .sddd Sadf.FSFS.DdSFF.FFsSFa F d.S AA DaADS fAfDfdFfaFSS.Ds.fDsdfADadSaDfDsF DSF.Sf.S.DASaAdDSSfd fSa fSfD . d.fFd A fdd D sSsSFDa .S.AsSaddddDfSsaaDdfsaD FasFDf Dsf d S .F dADdD aASaa afdaFS..dfA FsaDd ..dfSSDD S.Sa..AsDfaFA f. SdfFSdDaDSD fsd DAAFaDDfDD.fdaDFdaDs SssdFFDsasaD.aDS.ffS .F S..DFas fA. fFAAdFfsFdDaAdSssDFFSDD .aadDsSda FddffdDd A sSFa FFfAd D DASADS.DafdfFaAdAsAssAF.ffSDFSdAsaaaFdFFDasAaFaDsA sff. FdfSa.aDadaaa aFss..f..sdS D.fdFDASa S.SF.SFA.FDaDFAFDFaAdFADdAD.sDf.S..FDDfSAdF aS .SSA.SdFFDADadd.sfFsfDSs .dasFSf daA. .s..f sdADdSas sAfADDffdaD DSFsF.fDdDaS Dad.sSfFdFA.daf DDsSAA SFsaAsF.sFsa.Df.sdSdSSAaA fs.FDDSFDfdA fADASA.AFffs..SsDs adAFasS.DaAsfd...SaS faA s AFAs..SD.aA.DSSFsF.d.A SdDSDsDsFSFaDFSS.SsFA.SSsDAASfadA.FdfFSsSSsf a.SFdS dfaAaDdFadfA faDsFFD ddsdsDdSfSaFFDaF..F dSFDFA.FfS DsA. daaaaFsDs..a.f DfsDFdAfsdsd.dS S.S.. a.AsaDdffdFDsSs.sds SaDfSAdd f.S SD Sd..SDFDAdSD DssFaSSSa.aAFDa SSaaSdSAd s dasaf a aSddDdDAs.aaSdad ...AafDa . F.aaFddASdsFsfaDDds ssfSfFSSfAdfDdSASFaddfd FdfFADdFFDDfAf.aFsSAAddsdASAFF..f DassasFDAfaSSsFdFA f.SFAsFAd.aDSaaDfdDaDsffDSf.S.A.FsDAfFaDDf SAAAF.f.SS sAaDSSFsSFdAfDfAAsFsDSFd DDfffDDF.S S A da.DDA SASAs .AdDsDaaSsadAFSfdafs.dSSD sfs .sssadsdADfAasAFSDs.adf.FafsADDDa.Fafs F.aAsfas..daaDf.DS .ffFafDsAsddsfdD A.S .a sD.aAASSsa sAd fADASdDAD AfFSf Dsf.FsD d.FAAddaDsASfdsaFFAS .dfdDddFdSdsSaF.dFFAA F.F.DS AfADS.AssAA.aSSdDDSDAsfd.daaaFDAs Aa afDDFDD fsfaDsDFSsaFfaad.SA fDaAaDdF dADfF.ss..Da.SSdFFsSAD.fD AAD .s.. .aAssDFdFSFaAF sAssa.ASS dAAsSaa.DfaSd AadDAdf.aDaaSDF as.sFs .sD.Ds dF .f.FfSaA a F afFaD .FfFDA .fFFFD.sS.Fa.d.f...D.SfaSSFffADdaDfFDdsff.Afd FfA.dSDASfsD.AdF.dFdaA saadAfSdf.DAs dFdFd...s.FADfA .F .fd . F.ffd.DfdAAfS DS dfDaaDaSSfFsf s FSFDAs.fFf. dA. sF sDD. aFDA a.dFaafssSdSSSFfDA SsDfF....FSfFFSSFFdssFfFSaFaDfSAAS.fAa .fDDsAS.fFaDFSAAFfAD.sf D . SFA.FAdfss.sfS.sf .FsD.fafdSA.dfDF DfSfS.dDdaF AfAA dA. a aAfAadf aSdfdsDs ..aS AssaSdSDS. s ASDsSA s.DaasssfDSsFDfDs. aFas DDf.AFAFDdF.S.ssF. DFD ..a..af FdD.aSSFAa.DSaFa.. FDd Fs FaSfSSA DDdAS.SDS D Sf.SdfasSSsFA Assss.fSDd s.sAAasSSA.DSDf.SFAfdDSAFsfAfF.S.dd dAs.ddSsasaFdSfSA.ffaSFAS.dAsSa fsAAffSA .fFAFSaD.ADSffd DFAfa.Sf sF.a .. FsSAasAFSasaDsDaf.FSAs Asa.aaASaS ADDdDfdFA.sfs d.a.sD dDAADsfDDFASAD sd SsFsAdA AADd.d.AD.SaFAaA SAaDD Aad.AD dds.SssDFaSSfDsfdDs.DaSdSDSD fsSDAFfSDAfASd.sdDa.fSaSdSsFD.dadfDA.ddF.DfSsd.fs. DF AafSsaSfdaSsAA DSAS.fD AdA D faDFSFF fs .daSF.dSS .Aa FDsDdDddSsaSsA. .a.sDDssA.DDSDfSASf. Fsd.f.aFFAa.SfFASssA.F Fsafa DSfsDA.SdsDFAD sFA.DAfFFfsF.S fffFSa FFF.DDS fafa.dA aA. S.dd DDA FsdF.fSFadsaAssaFAaS SdAFSdF Dd aSd..aFsfssaf af.s.S.ffFaASS aa SdSDAS.FDdFd..SadDSsfdsA..s .saDAFDa Fa d.Ssa dddaAAd.adFfFa a.s.SdA ..fSaAad. fAsD fs S. ddS sdFF.dFFFSFfFfffFa DSF.aSFD.afffDfdSAdSAFD.Sa sa FDaFSd D.f.dFfasDF.sA .dAD .. A.fADaFs..DFdAf .adas.SdsdaDfss.aASDD aS D FAFdSaSS SdF.SaDasasfDDdS Adad.a.. AsafDFFSa SDSa.DA.DFAffFfD.fDFD s.a.FFAF fDsfFa.D..fd fDsddadsDAsD sDsssDa aFAsSSds.S FaFsadd.DAS SfD.D .sDaSaFAf. sA sAA .FfFAdddDaf SfSff f.DdAF.ad DSADsfffFAsaFDSfAaFa ssfA.f sAaFfASA..aDSfDSsAaSAaFsddS.sa dD afdFafDaaf .dD dAd fFSaF.ddfsFf dd AsDADsS.FsfffD.FSDa F FsSFAds..SaS ..aF.fs F.SDDfDsddsAa.a asfD ssfafdsDASA ddsDd sSADFA.dDfS D.DddsSfadsASAaaf SSadAF.AaSaFfDFdsaAFAAaDfFdfaDDDS.ss.aF.FFafDaS.ds DD.DSdDsAFF ASASF FFfFDAd AaADfdDdsf . s.AD sddsSdadd.D fASs afsdDD.FsaDSasadAs.DsfsdaSFD .d A.sdF.SaS a. A SSf..Adsfa..sf AFADffF.AAfFSaffSsFDaAssafaa A d ... .FsSf.ff SsASsDdd.dFsd DFSfDDdfDdAfDSFsfS afAFAa..Fad .asdaaSf.aFfFDfsaaAafsFasD.safA. F S.d.afaffD. ..s. daSA.ASss fDdDff.d ..fFfd.A f. .AADf.aDdDd.aAa sD.fSdsdAf.sFFDaAdD.s.SfSF SSDdD saaS fDf DdsD.ASF.AAdsA..sSdsaAfds.DSFdaS ffS.a FAsd.DfFa.dfsFD sSfFAAasdS FASdAdS.sffsAdS. SaD fD.aaddS.afAAFDsDaSa sfad.Sa.fA fS fs.sa. ASdA.sDD ss.sfFD .fsfFD.fFF aaFSFdfFAaA.dSFAdFfSDFDdSSd.DafDdfAsDF. sS fA FDffAas ADaDF..f. S AAASaSdS..d.SAAfFSDfSadS.faFDSAd aaSFA . SFfdfSdd Da .SA S dAsSsfDDsdsaF.asf FAFddaSfSsaAD daaff.a ff d AfFssfsAFsff.DA .SDdsasfDDSf.sa ssFS f DDaD AfaDd..fadD..AdaFfA.SASfadaD DfasSDADFF.aDFafsafSDfddsAffFdFAFaFS.ffD fDsf.S dad.AD S .sdfsFsfF.d Asaasffaaaddd D.FA DFSaaS fDAFsa.fadS fFSDaFs.FsS FAasA.DaSdF.AadDdFsDD.D.FF.FaAdad fDfaasAFaaa DAfs dasfaa Fddad AF aF dA dDADAddFSSaa.sdS. FdFdDFSDDa. A ddf.SAD f. aSaddF fsss.aaadADS.s.FDSAss FADSS.s fSDS.DSa.aDSSFDDSSAfDS.DdS aDA asdFasAdaDsS .AfAssaaDaFsS s .FSddAdfdDf.asAaS.D.dF..F.fSfSa .SS s.Fa .aAAasSadFF .Ff .sDADSd dAAaAd.DDSFsdafdFD SfFa .D.DAsfDFa.AdsfdDffdfFSsSa.s.sAa. .SFd SAf D Ds a Fff SsAA SS.SDAS faadAfFAaASSDf aFaFsAfAss assFADFAsSa.sd .as fdAsfdSaS.SFaFSDA SaAAf.sAa .SD fa.SSa AFdFSFAf asDDFaF.DFf.DdAad FaSdSASSf sDsfaFd.asaFsSDFFdsfF.fA sddDD.s a DFDSFaFSs AdA.fFF fAaA.f SdAfdaaa.Fa.SDds F .F s.SFa.fSfF.AasDs.FdSDA.f..D.DfAa s. s fS ddDSsFAssfaS DAfFdDfAfD FaasS AFfsdd.AA SfsdaSAs. SFsaFsd.FFSFdad .FsAS SFSfAD d adDdasSs. ..S. dadfSF.dFSDfAfA.A.D..aAdsadaSfS. F aF Fd dDD..f.F aFaA.a.sFdFDSF F.FfDaDs.Sfas FSSSSsDFd.SA. fDFdFFDSa .sddd Sadf.FSFS.DdSFF.FFsSFa F d.S AA DaADS fAfDfdFfaFSS.Ds.fDsdfADadSaDfDsF DSF.Sf.S.DASaAdDSSfd fSa fSfD . d.fFd A fdd D sSsSFDa .S.AsSaddddDfSsaaDdfsaD Fas

more than 10 years ago

Submissions

This_Is_ASDF hasn't submitted any stories.

Journals

top

People don't read journals?!? NO FUCKING SHIT!@?!?!?!?!?

This_Is_ASDF This_Is_ASDF writes  |  more than 12 years ago Sds.S/FaFsadd.DAS/SfD.D/.sDaSaFAf./sA/sAA/.FfFAdddDaf/SfSff//f.DdAF.ad/DSADsfffFAsaFDSfAaFa/ssfA.f/sAaFfASA..aDSfDSsAaSAaFsddS.sa/dD/afdFafDaaf/.dD/dAd//fFSaF.ddfsFf/dd/AsDADsS.FsfffD.FSDa/F/FsSFAds..SaS/..aF.fs/F.SDDfDsddsAa.a/asfD/ssfafdsDASA/ddsDd/sSADFA.dDfS/D.DddsSfadsASAaaf/SSadAF.AaSaFfDFdsaAFAAaDfFdfaDDDS.ss.aF.FFafDaS.dsDD.DSdDsAFF/ASASF/FFfFDAd/AaADfdDdsf/./s.AD/sddsSdadd.D/fASs/afsdDD.FsaDSasadAs.DsfsdaSFD/.d//A.sdF.SaS/a./A/SSf..Adsfa..sf/AFADffF.AAfFSaffSsFDaAssafaa/A/d/.../.FsSf.ff/SsASsDdd.dFsd/DFSfDDdfDdAfDSFsfS/afAFAa..Fad/.asdaaSf.aFfFDfsaaAafsFasD.safA./F/S.d.afaffD./..s./daSA.ASss/fDdDff.d///..fFfd.A/f./.AADf.aDdDd.aAa/sD.fSdsdAf.sFFDaAdD.s.SfSF/SSDdD/saaS//fDf/DdsD.ASF.AAdsA..sSdsaAfds.DSFdaS/ffS.a/FAsd.DfFa.dfsFD/sSfFAAasdS/FASdAdS.sffsAdS.//SaD/fD.aaddS.afAAFDsDaSa/sfad.Sa.fA/fS/fs.sa./ASdA.sDD/ss.sfFD/.fsfFD.fFF/aaFSFdfFAaA.dSFAdFfSDFDdSSd.DafDdfAsDF./sS/fA/FDffAas/ADaDF..f./S/AAASaSdS..d.SAAfFSDfSadS.faFDSAd/aaSFA/./SFfdfSdd/Da/.SA/S/dAsSsfDDsdsaF.asf/FAFddaSfSsaAD/daaff.a/ff/d/AfFssfsAFsff.DA//.SDdsasfDDSf.sa/ssFS/f/DDaD/AfaDd..fadD..AdaFfA.SASfadaD/DfasSDADFF.aDFafsafSDfddsAffFdFAFaFS.ffD/fDsf.S/dad.AD/S/.sdfsFsfF.d/Asaasffaaaddd/D.FA/DFSaaS/fDAFsa.fadS/fFSDaFs.FsS/FAasA.DaSdF.AadDdFsDD.D.FF.FaAdad/fDfaasAFaaa/DAfs/dasfaa/Fddad/AF/aF/dA/dDADAddFSSaa.sdS./FdFdDFSDDa./A/ddf.SAD/f.//aSaddF/fsss.aaadADS.s.FDSAss/FADSS.s/fSDS.DSa.aDSSFDDSSAfDS.DdS/aDA/asdFasAdaDsS/.AfAssaaDaFsS/s/.FSddAdfdDf.asAaS.D.dF..F.fSfSa//.SS/s.Fa/.aAAasSadFF/.Ff//.sDADSd/dAAaAd.DDSFsdafdFD/SfFa/.D.DAsfDFa.AdsfdDffdfFSsSa.s.sAa./.SFd/SAf/D/Ds/a/Fff/SsAA/SS.SDAS/faadAfFAaASSDf/aFaFsAfAss/assFADFAsSa.sd/.as//fdAsfdSaS.SFaFSDA//SaAAf.sAa/.SD/fa.SSa/AFdFSFAf/asDDFaF.DFf.DdAad/FaSdSASSf/sDsfaFd.asaFsSDFFdsfF.fA/sddDD.s/a/DFDSFaFSs/AdA.fFF/fAaA.f/SdAfdaaa.Fa.SDds//F/.F//s.SFa.fSfF.AasDs.FdSDA.f..D.DfAa/s./s/fS/ddDSsFAssfaS//DAfFdDfAfD/FaasS/AFfsdd.AA/SfsdaSAs.//SFsaFsd.FFSFdad/.FsAS/SFSfAD/d/adDdasSs./..S./dadfSF.dFSDfAfA.A.D..aAdsadaSfS./F/aF//Fd/dDD..f.F/aFaA.a.sFdFDSF/F.FfDaDs.Sfas/FSSSSsDFd.SA./fDFdFFDSa/.sddd/Sadf.FSFS.DdSFF.FFsSFa/F//d.S/AA/DaADS/fAfDfdFfaFSS.Ds.fDsdfADadSaDfDsF/DSF.Sf.S.DASaAdDSSfd/fSa/fSfD/./d.fFd/A/fdd/D/sSsSFDa/.S.AsSaddddDfSsaaDdfsaD/FasFDf/Dsf//d/S/.F/dADdD//aASaa/afdaFS..dfA/FsaDd/..dfSSDD/S.Sa..AsDfaFA/f./SdfFSdDaDSD/fsd/DAAFaDDfDD.fdaDFdaDs/SssdFFDsasaD.aDS.ffS/.F/S..DFas/fA./fFAAdFfsFdDaAdSssDFFSDD/.aadDsSda/FddffdDd/A/sSFa/FFfAd/D/DASADS.DafdfFaAdAsAssAF.ffSDFSdAsaaaFdFFDasAaFaDsAsff./FdfSa.aDadaaa/aFss..f..sdS/D.fdFDASa/S.SF.SFA.FDaDFAFDFaAdFADdAD.sDf.S..FDDfSAdF/aS/.SSA.SdFFDADadd.sfFsfDSs/.dasFSf/daA.//.s..f/sdADdSas/sAfADDffdaD/DSFsF.fDdDaS/Dad.sSfFdFA.daf/DDsSAA/SFsaAsF.sFsa.Df.sdSdSSAaA/fs.FDDSFDfdA/fADASA.AFffs..SsDs/adAFasS.DaAsfd...SaS/faA/s/AFAs..SD.aA.DSSFsF.d.A/SdDSDsDsFSFaDFSS.SsFA.SSsDAASfadA.FdfFSsSSsf/a.SFdS/dfaAaDdFadfA/faDsFFD/ddsdsDdSfSaFFDaF..F/dSFDFA.FfS/DsA.//daaaaFsDs..a.f/DfsDFdAfsdsd.dS/S.S../a.AsaDdffdFDsSs.sds/SaDfSAdd/f.S/SD/Sd..SDFDAdSD/DssFaSSSa.aAFDa/SSaaSdSAd/s/dasaf/a/aSddDdDAs.aaSdad/...AafDa/./F.aaFddASdsFsfaDDds/ssfSfFSSfAdfDdSASFaddfd/FdfFADdFFDDfAf.aFsSAAddsdASAFF..f/DassasFDAfaSSsFdFA/f.SFAsFAd.aDSaaDfdDaDsffDSf.S.A.FsDAfFaDDf/SAAAF.f.SS/sAaDSSFsSFdAfDfAAsFsDSFd/DDfffDDF.S/S/A/da.DDA//SASAs/.AdDsDaaSsadAFSfdafs.dSSD/sfs/.sssadsdADfAasAFSDs.adf.FafsADDDa.Fafs/F.aAsfas..daaDf.DS/.ffFafDsAsddsfdD/A.S/.a/sD.aAASSsa/sAd/fADASdDAD/AfFSf/Dsf.FsD/d.FAAddaDsASfdsaFFAS/.dfdDddFdSdsSaF.dFFAA/F.F.DS/AfADS.AssAA.aSSdDDSDAsfd.daaaFDAs/Aa/afDDFDD/fsfaDsDFSsaFfaad.SA/fDaAaDdF/dADfF.ss..Da.SSdFFsSAD.fD/AAD/.s../.aAssDFdFSFaAF/sAssa.ASS/dAAsSaa.DfaSd/AadDAdf.aDaaSDF//as.sFs/.sD.Ds//dF/.f.FfSaA/a/F//afFaD/.FfFDA//.fFFFD.sS.Fa.d.f...D.SfaSSFffADdaDfFDdsff.Afd/FfA.dSDASfsD.AdF.dFdaA/saadAfSdf.DAs/dFdFd...s.FADfA/.F/.fd/./F.ffd.DfdAAfS/DS/dfDaaDaSSfFsf/s/FSFDAs.fFf./dA./sF/sDD./aFDA/a.dFaafssSdSSSFfDA/SsDfF....FSfFFSSFFdssFfFSaFaDfSAAS.fAa//.fDDsAS.fFaDFSAAFfAD.sf/D/.//SFA.FAdfss.sfS.sf/.FsD.fafdSA.dfDF/DfSfS.dDdaF/AfAA/dA./a/aAfAadf/aSdfdsDs/..aS/AssaSdSDS./s/ASDsSA/s.DaasssfDSsFDfDs./aFas/DDf.AFAFDdF.S.ssF./DFD/..a.sSSds.S FaFsadd.DAS SfD.D .sDaSaFAf. sA sAA .FfFAdddDaf SfSff f.DdAF.ad DSADsfffFAsaFDSfAaFa ssfA.f sAaFfASA..aDSfDSsAaSAaFsddS.sa dD afdFafDaaf .dD dAd fFSaF.ddfsFf dd AsDADsS.FsfffD.FSDa F FsSFAds..SaS ..aF.fs F.SDDfDsddsAa.a asfD ssfafdsDASA ddsDd sSADFA.dDfS D.DddsSfadsASAaaf SSadAF.AaSaFfDFdsaAFAAaDfFdfaDDDS.ss.aF.FFafDaS.dsDD.DSdDsAFF ASASF FFfFDAd AaADfdDdsf . s.AD sddsSdadd.D fASs afsdDD.FsaDSasadAs.DsfsdaSFD .d A.sdF.SaS a. A SSf..Adsfa..sf AFADffF.AAfFSaffSsFDaAssafaa A d ... .FsSf.ff SsASsDdd.dFsd DFSfDDdfDdAfDSFsfS afAFAa..Fad .asdaaSf.aFfFDfsaaAafsFasD.safA. F S.d.afaffD. ..s. daSA.ASss fDdDff.d ..fFfd.A f. .AADf.aDdDd.aAa sD.fSdsdAf.sFFDaAdD.s.SfSF SSDdD saaS fDf DdsD.ASF.AAdsA..sSdsaAfds.DSFdaS ffS.a FAsd.DfFa.dfsFD sSfFAAasdS FASdAdS.sffsAdS. SaD fD.aaddS.afAAFDsDaSa sfad.Sa.fA fS fs.sa. ASdA.sDD ss.sfFD .fsfFD.fFF aaFSFdfFAaA.dSFAdFfSDFDdSSd.DafDdfAsDF. sS fA FDffAas ADaDF..f. S AAASaSdS..d.SAAfFSDfSadS.faFDSAd aaSFA . SFfdfSdd Da .SA S dAsSsfDDsdsaF.asf FAFddaSfSsaAD daaff.a ff d AfFssfsAFsff.DA .SDdsasfDDSf.sa ssFS f DDaD AfaDd..fadD..AdaFfA.SASfadaD DfasSDADFF.aDFafsafSDfddsAffFdFAFaFS.ffD fDsf.S dad.AD S .sdfsFsfF.d Asaasffaaaddd D.FA DFSaaS fDAFsa.fadS fFSDaFs.FsS FAasA.DaSdF.AadDdFsDD.D.FF.FaAdad fDfaasAFaaa DAfs dasfaa Fddad AF aF dA dDADAddFSSaa.sdS. FdFdDFSDDa. A ddf.SAD f. aSaddF fsss.aaadADS.s.FDSAss FADSS.s fSDS.DSa.aDSSFDDSSAfDS.DdS aDA asdFasAdaDsS .AfAssaaDaFsS s .FSddAdfdDf.asAaS.D.dF..F.fSfSa .SS s.Fa .aAAasSadFF .Ff .sDADSd dAAaAd.DDSFsdafdFD SfFa .D.DAsfDFa.AdsfdDffdfFSsSa.s.sAa. .SFd SAf D Ds a Fff SsAA SS.SDAS faadAfFAaASSDf aFaFsAfAss assFADFAsSa.sd .as fdAsfdSaS.SFaFSDA SaAAf.sAa .SD fa.SSa AFdFSFAf asDDFaF.DFf.DdAad FaSdSASSf sDsfaFd.asaFsSDFFdsfF.fA sddDD.s a DFDSFaFSs AdA.fFF fAaA.f SdAfdaaa.Fa.SDds F .F s.SFa.fSfF.AasDs.FdSDA.f..D.DfAa s. s fS ddDSsFAssfaS DAfFdDfAfD FaasS AFfsdd.AA SfsdaSAs. SFsaFsd.FFSFdad .FsAS SFSfAD d adDdasSs. ..S. dadfSF.dFSDfAfA.A.D..aAdsadaSfS. F aF Fd dDD..f.F aFaA.a.sFdFDSF F.FfDaDs.Sfas FSSSSsDFd.SA. fDFdFFDSa .sddd Sadf.FSFS.DdSFF.FFsSFa F d.S AA DaADS fAfDfdFfaFSS.Ds.fDsdfADadSaDfDsF DSF.Sf.S.DASaAdDSSfd fSa fSfD . d.fFd A fdd D sSsSFDa .S.AsSaddddDfSsaaDdfsaD FasFDf Dsf d S .F dADdD aASaa afdaFS..dfA FsaDd ..dfSSDD S.Sa..AsDfaFA f. SdfFSdDaDSD fsd DAAFaDDfDD.fdaDFdaDs SssdFFDsasaD.aDS.ffS .F S..DFas fA. fFAAdFfsFdDaAdSssDFFSDD .aadDsSda FddffdDd A sSFa FFfAd D DASADS.DafdfFaAdAsAssAF.ffSDFSdAsaaaFdFFDasAaFaDsAsff. FdfSa.aDadaaa aFss..f..sdS D.fdFDASa S.SF.SFA.FDaDFAFDFaAdFADdAD.sDf.S..FDDfSAdF aS .SSA.SdFFDADadd.sfFsfDSs .dasFSf daA. .s..f sdADdSas sAfADDffdaD DSFsF.fDdDaS Dad.sSfFdFA.daf DDsSAA SFsaAsF.sFsa.Df.sdSdSSAaA fs.FDDSFDfdA fADASA.AFffs..SsDs adAFasS.DaAsfd...SaS faA s AFAs..SD.aA.DSSFsF.d.A SdDSDsDsFSFaDFSS.SsFA.SSsDAASfadA.FdfFSsSSsf a.SFdS dfaAaDdFadfA faDsFFD ddsdsDdSfSaFFDaF..F dSFDFA.FfS DsA. daaaaFsDs..a.f DfsDFdAfsdsd.dS S.S.. a.AsaDdffdFDsSs.sds SaDfSAdd f.S SD Sd..SDFDAdSD DssFaSSSa.aAFDa SSaaSdSAd s dasaf a aSddDdDAs.aaSdad ...AafDa . F.aaFddASdsFsfaDDds ssfSfFSSfAdfDdSASFaddfd FdfFADdFFDDfAf.aFsSAAddsdASAFF..f DassasFDAfaSSsFdFA f.SFAsFAd.aDSaaDfdDaDsffDSf.S.A.FsDAfFaDDf SAAAF.f.SS sAaDSSFsSFdAfDfAAsFsDSFd DDfffDDF.S S A da.DDA SASAs .AdDsDaaSsadAFSfdafs.dSSD sfs .sssadsdADfAasAFSDs.adf.FafsADDDa.Fafs F.aAsfas..daaDf.DS .ffFafDsAsddsfdD A.S .a sD.aAASSsa sAd fADASdDAD AfFSf Dsf.FsD d.FAAddaDsASfdsaFFAS .dfdDddFdSdsSaF.dFFAA F.F.DS AfADS.AssAA.aSSdDDSDAsfd.daaaFDAs Aa afDDFDD fsfaDsDFSsaFfaad.SA fDaAaDdF dADfF.ss..Da.SSdFFsSAD.fD AAD .s.. .aAssDFdFSFaAF sAssa.ASS dAAsSaa.DfaSd AadDAdf.aDaaSDF as.sFs .sD.Ds dF .f.FfSaA a F afFaD .FfFDA .fFFFD.sS.Fa.d.f...D.SfaSSFffADdaDfFDdsff.Afd FfA.dSDASfsD.AdF.dFdaA saadAfSdf.DAs dFdFd...s.FADfA .F .fd . F.ffd.DfdAAfS DS dfDaaDaSSfFsf s FSFDAs.fFf. dA. sF sDD. aFDA a.dFaafssSdSSSFfDA SsDfF....FSfFFSSFFdssFfFSaFaDfSAAS.fAa .fDDsAS.fFaDFSAAFfAD.sf D . SFA.FAdfss.sfS.sf .FsD.fafdSA.dfDF DfSfS.dDdaF AfAA dA. a aAfAadf aSdfdsDs ..aS AssaSdSDS. s ASDsSA s.DaasssfDSsFDfDs. aFas DDf.AFAFDdF.S.ssF. DFD ..a..af FdD.aSSFAa.DSaFa.. FDd Fs FaSfSSA DDdAS.SDS D Sf.SdfasSSsFA Assss.fSDd s.sAAasSSA.DSDf.SFAfdDSAFsfAfF.S.dd dAs.ddSsasaFdSfSA.ffaSFAS.dAsSa fsAAffSA .fFAFSaD.ADSffd DFAfa.Sf sF.a .. FsSAasAFSasaDsDaf.FSAs Asa.aaASaS ADDdDfdFA.sfs d.a.sD dDAADsfDDFASAD sd SsFsAdA AADd.d.AD.SaFAaA SAaDD Aad.AD dds.SssDFaSSfDsfdDs.DaSdSDSD fsSDAFfSDAfASd.sdDa.fSaSdSsFD.dadfDA.ddF.DfSsd.fs. DF AafSsaSfdaSsAA DSAS.fD AdA D faDFSFF fs .daSF.dSS .Aa FDsDdDddSsaSsA. .a.sDDssA.DDSDfSASf. Fsd.f.aFFAa.SfFASssA.F Fsafa DSfsDA.SdsDFAD sFA.DAfFFfsF.S fffFSa FFF.DDS fafa.dA aA. S.dd DDA FsdF.fSFadsaAssaFAaS SdAFSdF Dd aSd..aFsfssaf af.s.S.ffFaASS aa SdSDAS.FDdFd..SadDSsfdsA..s .saDAFDa Fa d.Ssa dddaAAd.adFfFa a.s.SdA ..fSaAad. fAsD fs S. ddS sdFF.dFFFSFfFfffFa DSF.aSFD.afffDfdSAdSAFD.Sa sa FDaFSd D.f.dFfasDF.sA .dAD .. A.fADaFs..DFdAf .adas.SdsdaDfss.aASDD aS D FAFdSaSS SdF.SaDasasfDDdS Adad.a.. AsafDFFSa SDSa.DA.DFAffFfD.fDFD s.a.FFAF fDsfFa.D..fd fDsddadsDAsD sDsssDa aFAsSSds.S FaFsadd.DAS SfD.D .sDaSaFAf. sA.af/FdD.aSSFAa.DSaFa../FDd/Fs/FaSfSSA/DDdAS.SDS/D//Sf.SdfasSSsFA/Assss.fSDd//s.sAAasSSA.DSDf.SFAfdDSAFsfAfF.S.dd/dAs.ddSsasaFdSfSA.ffaSFAS.dAsSa/fsAAffSA/.fFAFSaD.ADSffd/DFAfa.Sf/sF.a//..//FsSAasAFSasaDsDaf.FSAs/Asa.aaASaS/ADDdDfdFA.sfs/d.a.sD/dDAADsfDDFASAD/sd/SsFsAdA/AADd.d.AD.SaFAaA/SAaDD/Aad.AD/dds.SssDFaSSfDsfdDs.DaSdSDSD/fsSDAF

Slashdot Login

Need an Account?

Forgot your password?